lunes, 25 de septiembre de 2017


Familia agurgarriak: Estimadas familias:
Hezibidea Apymak 2017-2018 ikasturtera La Apyma Hezibidea os da la bienvenida
ongietorria luzatzen dizue eta gurekin batera a este curso escolar 2017-2018 y os invita
partehartzera eta laguntzera gonbidatzen a participar y colaborar con nosotros
zaituztegu gure seme-alabentzako para conseguir una enseñanza de calidad
kalitatezko hezkuntza bat lortzeko. para nuestros hijos e hijas.
Bazkidea egin zaitez! Hazte socio/a!
Zenbat eta gehiago izan, hobe! Cuantos más seamos, mejor!